Контакти

Капитера Фарма ЕООД

Адрес:

4023 Пловдив, България

ул. “Недялка Шилева” 31

Телефон:

+ 359 32 60 99 19

+ 359 32 60 99 49

Имейл:

office@capitera.eu